اتصالات برنجی یکی از پرمصرف‌ترین اتصالات در صنعت نفت و ساختمان است. بر حسب کاربرد و نوع اتصالی که باید ایجاد کند در ابعاد و اشکال مختلف تولید می‌شود.
اتصالات برنجی برای آب، گاز، هوای فشرده، سیالات نفتی و… استفاده می‌شود.
زانو برنجی، تبدیل برنجی، سه راه برنجی، چهار راهی برنجی، سرشیلنگی و مغزی برنجی، نیپل و سردنده ، چپ گرد و روپیچ و توپیچ از انواع اتصالات ساخته شده از برنج است.

هیچ محصولی یافت نشد.