در سیستم های پنوماتیک، هوای فشرده شده به دلیل وجود ناخالصی هایی که دارد قبل از ورود در واحدهای کنترل و مصرف، بایستی در واحد مراقبت پنوماتیک تصفیه شود. این جز در سیستم های پنوماتیک، در برندهای مختلف و با ابعاد متفاوت به فروش می رسد و قیمت آن نیز با توجه به نوع برند و سایز تعیین می شود.

این واحد در ابتدای سیستم پنوماتیک قرار می گیرد و یکی از ضروری ترین دستگاه ها در این سیستم می باشد. در واقع اجزای تشکیل دهنده این واحد یکی از مهمترین قسمت ها در تولید هوای فشرده است.

علاوه بر تصفیه هوای ورودی به سیستم پنوماتیک، تنظیم هوایی که به دستگاه وارد می شود، کنترل کیفیت این هوا و همچنین تنظیم روغن سیستم و اتصالات مربوط به از جمله کارهایی است که واحد مراقبت (پنوماتیک) می تواند در سیستم انجام دهد.

عدم وجود این واحد در سیستم های پنوماتیک باعث ایجاد آسیب در صنعت مورد نظر مانند وجود مشکل در دستگاه ها و یا خوردگی لوله ها می شود. علاوه بر این انجام روغن زنی به وسیله این واحد باعث عدم ایجاد اصطکاک میان قطعات و دستگاه ها می شود. همچنین فیلتر هوا نیز موجب جلوگیری از ورود رطوبت و گرد و غبار به داخل دستگاه می شود.
اجزای تشکیل دهنده واحد مراقبت (پنوماتیک)
به منظور خرید واحد مراقبت مناسب برای سیستم پنوماتیک، باید به این نکته توجه کرد که آن را از برند معتبری خریداری کرده و اجزای آن نیز دارای کیفیت مناسبی باشند.

یکی از مهمترین اجزای این واحد فیلتر است که باعث جدا کردن ذرات از هوای فشرده شده می شود و آن را تصفیه می کند. نوع فیلتر متناسب با ذرات خارجی بوده و اندازه منفذهای موجود روی فیلتر مشخص می کند که فیلتر می تواند ذرات خارجی را تا چه ابعادی پاکسازی کند.

رگلاتور بخش دیگری در واحد مراقبت (پنوماتیک) است که دلیل استفاده از آن در این واحد، تنظیم فشار هوای فشرده شده ی است که در کمپرسورها تولید می شود. چرا که در برخی مواقع نیاز به فشار کمتری در سیستم است. هوای فشرده خروجی از کمپرسورها، به وسیله رگلاتور به اندازه مورد نظر تنظیم می شود.

بخش دیگر روغن زن نام دارد که باعث عدم ایجاد اصطکاک میان اجزای مختلف می شود. هوای فشرده شده در سیستم، قبل از آن که به عملگرها و شیرهای موجود در سیستم وارد شود، توسط روغن زن، حاوی مقداری روغن می شود. بر روی این قسمت از نوعی پیچ استفاده می شود که میزان دبی روغن را تنظیم می کند.

هیچ محصولی یافت نشد.