در سیستم های هیدرولیک، میزان و شدت جریان سیال مورد نظر با استفاده از شیر کنترل جریان تنظیم و کنترل می شود. این نوع شیر با نام فلو کنترل شناخته می شوند و سرعت عملگرها در سیستم تنظیم می کند. در واقع عملکرد این شیر با باز یا بستن گذرگاهی که سیال از آن عبور می کند، انجام می شود.

در واقع مکانیزم عمل شیرهای کنترل به این صورت است که زمانی که شیر بسته باشد، از شدت جریان ماده عبوری کاسته می شود. با باز شدن شیر، شدت جریان نیز افزایش پیدا می کند. به منظور کنترل سرعت عملگرها در این نوع شیرها، بایستی شدت جریان ماده عبوری کنترل گردد.

برای کنترل جریان سیال در سیستم های هیدرولیک علاوه بر این شیرهای مخصوص می توان از پمپ نیز استفاده کرد. اما قیمت شیر کنترل جریان نسبت به پمپ کمتر می باشد.
انتخاب و خرید شیر کنترل جریان
برای فروش و خرید شیرهای کنترل جریان بایستی به این موضوع دقت کرد که این شیرها مناسب ترین عملکرد را در سیستم داشته باشند و در مقابل دما، فشار، ضربه، خوردگی و… مقاومت خوبی داشته باشند. این شیرها به منظور جلوگیری از برگشت جریان، هدایت، راه اندازی و توقف جریان و تنظیم فشار مورد استفاده قرار می گیرند.

همچنین برای انتخاب و خرید شیر کنترل جریان مناسب باید دقت کرد که ماده عبوری از شیر چه نوع ماده ای است. همه ویژگی های ماده اعم از مایع یا گاز بودن، خاصیت خورندگی، میزان خلوص و… باید بررسی شده و با توجه به شیر مناسب انتخاب شود.

علاوه بر این فشار و حرارت ماده عبوری نیز در انتخاب شیر و نوع مواد اولیه برای ساخت آن موثر خواهد بود. این نوع شیرها بایستی مطابق با فشار مورد نیاز در سیستم ساخته شوند و با تغییر فشار و حرارت در سیستم دچار آسیب نشوند.

در انتخاب شیرهای کنترل جریان باید دقت کرد که با استفاده از استانداردهای تعیین شده ساخته شوند و رده فشاری آنها نیز مشخص باشد. چرا که این نوع شیرها با استفاده از رابطه دما و فشار قابل تحمل، تقسیم بندی می شوند.

شیر کنترل جریان در انواع ثابت و غیر قابل تنظیم، قابل تنظیم، خفه کننده و جبران کننده فشار تولید و به بازار عرضه می شوند. در سیستم های هیدرولیک می توان از این شیرها هم برای مسیر رفت و هم برای برگشت جک، استفاده کرد. علاوه بر این تنها بر روی یک مسیر نیز قابل نصب است.

نمایش دادن همه 4 نتیجه